ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР(ОФЕРТА)Товариство з обмеженою відповідальністю «Вайт Дентал Груп», код ЄДРПОУ:
42856961, адреса місцезнаходження: 79008, Львівська обл., місто Львів, Площа Ринок, будинок 20, приміщення 3, в особі директора – Полікарчик О.Г., яка діє на підставі Статут  (надалі по тексту – Продавець), з однієї сторони, та будь-яка фізична/юридична особа, яка прийняла (акцептувала) умови цього публічного договору (надалі по тексту – Покупець) з іншої сторони, разом іменуються - Сторони, уклали цей публічний договір (надалі по тексту – Договір), який адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця.

Згідно з ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором, який адресований необмеженому колу осіб та умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Покупців, а прийняття умов цього Договору вважається акцептуванням цієї оферти Покупцем.

Договір є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцем договір купівлі-продажу Товарів

Реєстрація Покупця на сайті Інтернет - магазину означає повне і беззастережне прийняття договору.1.      ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.      «Продавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Вайт Дентал Груп», код ЄДРПОУ: 42856961, адреса місцезнаходження: 79008, Львівська обл., місто Львів, Площа Ринок, будинок 20, приміщення 3.

2.      «Покупець» – фізична\юридична особа,  що відвідала сайт Інтернет - магазину та виявила намір придбати Товар.

3.      «Договір» - це Договір на замовлення, купівлю-продаж та доставку товарів, зразок якого розміщений на сайті Інтернету - магазину. 

4.      «Акцепт» – надання Покупцем повної та безумовної згоди на  пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на сайті Інтернет - магазину, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

5.       «Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

6.      «Товар» – Медичні вироби, засоби гігієни та інші товари які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на сайті Інтернет - магазину.

7.      Сайт Інтернет - магазину - web-сайт, який належить Продавцю та має адресу в мережі Інтернет https://tepe.in.ua/, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного товару.2.                  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.      Цей Договір регулює порядок доступу Покупця до інформації, що розміщується на сайті Інтернет - магазину, порядок використання сайту Інтернет-магазину, а також можливість передачі таких Товарів Користувачеві.

2.      В порядку та на умовах визначених цим Договором продавець зобов’язується передати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором, отримати Товар та сплатити Покупцю його вартість.

   

3.                  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.      Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет - магазину, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

2.      Покупець може здійснити оформлення замовлення самостійно на сайті Інтернет - магазині.

3.      Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет - магазину шляхом додавання обраних Товарів у віртуальну корзину «Мої замовлення» і перейшовши до форми «Оформити замовлення».

4.      Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем, коли після  належного оформлення замовлення оператор кол-центру Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення;

5.      У випадку, якщо оператор кол-центру Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення слід вважати неоформленим та таке замовлення не підлягає виконанню Продавцем.

6.      Інтернет - магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет - магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження.

7.      Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

8.      Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з Товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору Товару та оформлення замовлення.4.                  ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

1.      Доставка товарів, придбаних в Інтернет - магазині, здійснюється кур’єром у зоні доставки Інтернет - магазину, або шляхом самостійного вивозу із місця видачі замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при замовленні номером телефону, замовлення вважається анульованим.

2.      Режим роботи Продавця та час доставки вказуються на сайті Інтернет - магазину.

3.      Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставин, що склалися не з вини Продавця.

4.      Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

5.      Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі йому Товару.

6.      Моментом отримання Товару Покупцем підтверджує підписання (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку і т.д.) або фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття Товару. При отриманні Товару Покупець зобов'язується перевірити Товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.5.                  ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1.      Ціна Товару вказується у гривнях.

2.      Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України – гривні.

3.      Загальна вартість замовлення складається із вартості усіх Товарів, зазначених у замовленні та підтвердженому оператором кол - центру Продавця замовленні Покупця.

4.      Оплата здійснюється готівкою за фактом отримання Товару від кур’єра, або безготівковим розрахунком, шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на сторінці замовлення Інтернет - магазина.

5.      У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення, Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

6.      Інформація, яка відображається на сайті Інтернет - магазину про Товар і є динамічною. Тобто, інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця. Будь-яка інформація про Товар Продавця, умови акції, ціни Товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті Інтернет – магазину https://tepe.in.ua/. Адміністрація сайту Інтернет - магазину має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. 

7.      Вартість та асортимент Товарів на сайті Інтернет - магазину може бути змінений Продавцем на власний розсуд в будь-який час без повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість Товарів, що вказана на сайті Інтернет - магазину на час оформлення конкретного замовлення є актуальною для оформлення цього замовлення.

8.      Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати його в односторонньому порядку у випадку:

·         невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення;

·         наявності заборгованості Покупця перед Продавцем.6.                  ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

1.      Порядок повернення Товару за цим Договором регулюється норми Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».

2.      У разі відмови від Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець вправі протягом 10-ти календарних днів узгодити з Покупцем заміну Товару, чи повернення коштів. 

3.      Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена, не пізніше ніж через 12 (дванадцять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами повернутого Товару, за умови заповнення повних і коректних даних.7.                  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1.      Продавець зобов’язується:

·         забезпечити надання послуг, відповідно до Предмету Договору; 

·         повідомляти за вимогою Покупця відомості про хід виконання цього Договору;

·         не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Покупця, які стали відомі Продавцю при виконанні обов’язків за цим Договором, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

2.      Продавець має право:

·         здійснювати обробку персональних даних Покупця, під час укладання та виконання цього Договору, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних» на підставі згоди наданої Покупцем.

·         вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;

·         відмовити у продажі та/або передачі замовленого Товару у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору

·         відмовити у продажі та /або передачі замовленого Товару у зв'язку із відсутністю відповідного Товару на складі Продавця;

·         здійснювати залучення третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

·         змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

3.      Покупець зобов’язується:

·         дотримуватись умов даного Договору;

·         прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

·         внести плату за Товар в розмірах визначених Тарифами Продавця;

4.      Покупець має право: 

·         отримувати інформацію про послуги, тарифи.

·         отримати Товар у відповідності до умов даного Договору.8.                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1.      Користуючись даним сайтом Інтернет - магазину, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування сайту Інтернет - магазину.

2.      За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

3.      Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за виникнення затримок у наданні Послуги, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Продавця. 

4.      Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару невірному Покупцю, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця.9.                  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.      Укладаючи даний Договір Покупець дає свою згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних (збір, обробку, накопичення, зберігання та використання персональних даних). Персональні дані Покупця обробляється згідно з Закону України «Про захист персональних даних». 

2.      Обробка персональних даних проводиться на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ "Про захист персональних даних", ЗУ "Про інформацію", інших нормативно-правових документів.10.              СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.      Даний Договір набирає чинність з моменту оформлення замовлення Покупцем  та діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.11.              ФОРСМАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

1.      Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. 

2.      Під обставинами непереборної сили розуміються пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов'язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. 

3.      У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Термін виконання зобов'язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Зареєструйтесь

Реєстрація нового облікового запису

Вже є облікового запис?  Увійдіть Або Скинути пароль